2007. a. tegevuskava

Kinnitatud RHLNÜ üldkoosolekul 30. juunil 2006, Saaremaal
 
Järgneva aasta peaeesmärgiks on pakkuda esmahaigestunutele kohest abi ja informatsiooni ning toetada haigusega võitlemise protsessis nii haigeid lapsi kui tervet nende peret. Oma eesmärgid saavutame läbi ühingu vanemate liikmete koolituse ning spetsiaalse koolitusprogrammi koostamisega. 
 
Ala-eesmärkideks on pakkuda ühingu liikmetele ja teistele huvitatuile kohtumisvõimalusi regulaarsete seminar-laagrite näol ning uueks plaaniks on algatada kohtumisõhtuid Tartus ja Tallinnas. Mõlemate eesmärgiks on informeerida liikmeid uutest suundadest haiguse ravil, pakkuda psühholoogilist nõustamist, soodustada liikmete omavahelist suhtlust ja kogemuste vahetust. Ühingu liikmete kaasamine ühingu tegevuse laiendamiseks. 
 
Jaanuar
 
Juhatuse koosolek. Organisatsiooni tööplaani kinnitamine, tööülesannete jagamine. Aruandlus Tartu Linnavalitsusele 2006. aasta kohta. Olemasolevate õppematerjalide ülevaatamine, uute infomaterjalide vajaduse hindamine. RHLNÜ dokumendihalduse uue süsteemi käivitumine
 
Veebruar
 
Projektikoolitus ühingu aktiivsetele lastevanematele. Walmark Terviseklubi koostööplaanide arutelu. Ühingu liikmete teavitamine 2007.aasta tegevuskavast läbi kodulehekülje, meilinglisti või posti teel
 
Märts-juuni
 
Kevadine terviseseminarÜldkoosolek. 2006. aasta majandusaruande kinnitamine. 2008. aasta tegevuskava koostamine. Liikumisravi ja treenimisvõimaluste uurimine. Uute infomaterjalide koostamine.
 
Juuli-August
 
Juhatuse koosolek. Tegevustoetuse taotluse esitamine Tartu Linnavalitsusele 2008. aasta eelarvest (1. august 2007). Tugiisikute koolitusprojekti arendamine. Suvine pere- ja terviseseminar. Osalemine Ülemaailmsel Reumahaigete Noorte Konverentsil Rootsis
 
September-Oktoober
 
RHLNÜ uued bukletid, nende esitlus; levitamine haiglates, perearstikeskustes. Eesti Reumaliidu käimispäeval osalemine1-päevane väljasõit loodusesse
 
November-Detsember
 
Infomaterjalide trükk.Talvine õppeseminar 
 
Järjepidev tegevus
 
  • Liigeshaigete laste ja nende vanemate informeerimine ravivõimalustest ja nende omavahelise koostöö soososmine.
  • Juhatuse koosolekute regulaarne läbiviimine jooksvate küsimuste aruteluks.
  • Kodulehekülje pidev uuendamine ja täiendamine jooksvate küsimuste ja infoga.
  • Ühingu liikmete koolitamine projektijuhtimise, kaasamise jt koolitustel-seminaridel.
  • Meedia ja koostööpartnerite teavitamine ühingu tegevusest.
  • Sponsorluse otsimine, olemasolevate sponsorite teavitamine ja kaasamine ühingu tegevustesse.                     

Astu liikmeks!

Täida ära meie liikmesks astumise avaldus Internetis, mille leiad siit, või lae alla avalduse .DOC fail siit, mille võid välja printida ja meile tavapostiga saata aadressile:
Nimi: Liigesehaigete Laste Ühing
Aadress: Lunini 6, 51014 Tartu
Digitaalallkirjastatuna võite saata meile avalduse .doc faili e-posti aadressile info@rhlny.ee

Meie ühingu liikmeks astumise maks on 3,20 eurot ning osamaks ehk aastamaks samuti 3,20 eurot. Maksu saab tasuda ülekandega ühingu arvelduskonto numbrile selgitusega „liikme nimi” ja „liikmemaks”: Swedbank 221005140870.

Kuidas Liigesehaigete Laste Ühingut toetada?

Selleks on mitu võimalust:

  • Oleme tänulikud rahalise toetuse eest, mille võib kanda meie arvelduskonto numbrile: Swedbank   EE 372200221005140870 
  • Et rohkem ära teha, vajame ka motiveeritud abilisi, kes aitaksid meid seminaride korraldamisel, sponsorite leidmisel, ideede pakkumisel uutel üritustel ja paljus muus. Oma ettepanekute ja küsimustega oled lahkelt oodatud ühendust võtma e-posti aadressil: info@rhlny.ee

Täname tehtud või veel tehtava panuse eest!
 

 

Logi sisse