Trükised

Eesti Reumaliit on 2004. aastal välja andnud Reuma-aabitsa - veebilehe külastamiseks vajuta siia
 
Reumahaigete Laste ja Noorte Ühingul on 2005.a aastal ilmunud kaks infobrošüüri (mõlemad on alla laetavad ja asuvad selle uudise lõpus!):
 
Teatmike koostamise vajalikkuse tingis asjaolu, et nii juveniilset idiopaatilist artriiti põ­de­vate laste vanemad kui lapsega igapäevaselt koolis ja lasteaias kokku puutuvatel ei ole selle hai­gu­se kohta piisavalt informatsiooni. Igal aastal diagnoositakse Eestis 90–110 juveniilse idiopaati­lise artriidi juhtumit, kokku on alla 16-aastaseid haigeid hinnanguliselt 1100.
 
Et seda haigust põdevad lapsed peaksid valdava käsitluse kohaselt käima tavakoolis ja -lasteaias, siis tuleb haige lapse vanematel õpetajaid ja kasvatajaid kroonilisest hai­gu­sest kindlasti teavitada. Meie ühingusse kuuluvate vanemate sõnul valmistab probleeme küsimus, mil määral ja kuidas koolis ja lasteaias lapse haigusest rääkida. 
 
Neist esimene annab lühiteavet juveniilsest idiopaatilisest artriidist kirjeldades nii esmaseid haigustunnuseid kui selgitades juba hai­gestunud lapse igapäevavajadusi ja -nõudmisi. Raamatuke annab praktilisi nõuandeid töö või­ma­likuks (ümber)korraldamiseks koolis või lasteaias (nt. kuidas valida lapsele sobivat pinki, mil­li­sed abivahendeid tuleks lapsel kasutada, millistest töövõtetest tuleks lapsel loobuda, mil määral osa võtta kehalise kasvatuse tundidest jne.). Teatmikus pööratakse õpetajate ja lasteaiakasvatajate tähele­panu sellele, et tegemist on kroonilise haigusega, mis vajab pidevat ravi ja taastusravi, mis omakorda võib tingida lühemaid või pikemaid pause õppetöös.
 
Teine raamatuke annab selge ja lihtsakeelse ülevaate haiguse olemusest, selle erinevatest alatüüpidest ja oletatavatest tekkepõhjustest. Vanematele selgitatakse ravi ja taastusravi erinevaid tahke, peatudes pisut pikemalt näiteks ravis kasutatavatel medikamentidel ja nende võimalikel kõrvalmõjudel ning lapseea reumaatilise liigesepõletikuga sageli kaasnevatel silmapõletikel ja nende ravil.
 
Vastatakse ka sellistele küsimustele kui: ”Kas laps saab normaalselt koolis käia?”, ”Kas laps tohib harrastada sporti?”, ”Millised on liigesehaige lapse liikumis­võimalused?”, ”Kas last tohib vaktsineerida?”, ”Kas laps saab täiskasvanuna elada normaalset elu?”, ”Milline on juveniilse idiopaatilise artriidi ennustus?” jne.
 
Teatmikku lugedes peaks vanem, kelle lapsel on diagnoositud krooniline liigesepõletik, kõigile oma küsimustele vastuse saama. Infobrošüüre täiendasid ja kohandasid Eesti oludele vastavaks Tartu Ülikooli Kliinikumi lastereumatoloog, kliiniline psüh­ho­loog, füsioterapeut ja sotsiaaltöötaja. 
 
Lisaks eelpool kirjeldatule ilmus meil ka lastele mõeldud harjutusvihik ”Juveniilne idiopaatiline artriit”, mis selgitab lapsele arusaadavalt tema haiguse (illustratiivne seletus, ärgitamine oma tunnete väljendamisele, terminite lahtiseletamine lihtsas keeles), sellest tulenevate võimaluste ja piirangute kohta. Vihik on mõeldud nii haigele lapsele kui tema eakaaslastele ning sobib läbitöötamiseks lasteaias ja algkoolis. 
 
Teatmikud on tasuta ja mõeldud levitamiseks nii koolide, lasteaedade kui meditsiiniasutuste kaudu. Soovi korral palume pöörduda meie poole e-posti teel info@rhlny.ee või telefonil 5344 7040. 
 

Astu liikmeks!

Täida ära meie liikmesks astumise avaldus Internetis, mille leiad siit, või lae alla avalduse .DOC fail siit, mille võid välja printida ja meile tavapostiga saata aadressile:
Nimi: Liigesehaigete Laste Ühing
Aadress: Lunini 6, 51014 Tartu
Digitaalallkirjastatuna võite saata meile avalduse .doc faili e-posti aadressile info@rhlny.ee

Meie ühingu liikmeks astumise maks on 3,20 eurot ning osamaks ehk aastamaks samuti 3,20 eurot. Maksu saab tasuda ülekandega ühingu arvelduskonto numbrile selgitusega „liikme nimi” ja „liikmemaks”: Swedbank 221005140870.

Kuidas Liigesehaigete Laste Ühingut toetada?

Selleks on mitu võimalust:

  • Oleme tänulikud rahalise toetuse eest, mille võib kanda meie arvelduskonto numbrile: Swedbank   EE 372200221005140870 
  • Et rohkem ära teha, vajame ka motiveeritud abilisi, kes aitaksid meid seminaride korraldamisel, sponsorite leidmisel, ideede pakkumisel uutel üritustel ja paljus muus. Oma ettepanekute ja küsimustega oled lahkelt oodatud ühendust võtma e-posti aadressil: info@rhlny.ee

Täname tehtud või veel tehtava panuse eest!
 

 

Logi sisse