2006. a. tegevuskava

Prioriteet 1: Füüsilise ja vaimse tervishoiu idee levitamine nii ühingu siseselt kui ka väliselt. Liigeshaigete enesetervendamise meetodite uurimine, võimaluste propageerimine.
Prioriteet 2: Laiemate gruppide haaramine ühingu tegevusse. Koostöö jätkamine teiste organisatsioonidega.
 
Jaanuar-Veebruar
 
Juhatuse koosolek. Arutelu kontori pidamise võimaluse üle. Ühingu töö tehnilise poole uuendamine. Tööülesannete jagamine.
Esmahaigestunud laste vanemate koolituste korraldusliku poole ettevalmistamine.
Liikumis– ja spordivõimalused liigeshaigetele lastele. Uurimustöö, järgneb seminar.
Ühingu liikmetega väljasõit (sihtkoht selgusetu)
 
Märts-Juuni
 
Metoodiliste abimaterjalide kaasajastamine (sh liikumisharjutuste video/CD projekti teostamine).
Trükiste levitamine organisatsiooni siseselt ja ka teistele huvigruppidele.
Seminar Liigeshaigete laste liikumis- ja spordivõimaluste kohta.
 
Juuli-August
 
Juhatuse koosolek.
Suvine õppelaager, liikumisharjutustega video/CD esitlus.
Üldkoosolek, järgmise kolme aastakava ettepanekud, arutelu.
 
September - detsember
 
Seminar Eesti reumahaigete ühingute koostöö arendamise teemal.
Liigeshaigete laste sportimisvõimaluste uurimine ja konkreetsete projektide koostamine.
Talvine pere – ja terviselaager.
Üldkoosolek
Juhatuse koosolek.
 
Järjepidev tegevus
 
  • Osalemine Puuetega Inimeste Koja töös ja koolitustel
  • Juhatuse koosolekute regulaarne läbiviimine ja jooksvate küsimuste arutelu.
  • Vanemate kaasamine organisatsiooni töösse.
  • Informatsiooni kättesaadavaks muutmine.
  • Rahvusvaheliste Reumaühingutega koostöö arendamine, seminaridel osalemine.

Astu liikmeks!

Täida ära meie liikmesks astumise avaldus Internetis, mille leiad siit, või lae alla avalduse .DOC fail siit, mille võid välja printida ja meile tavapostiga saata aadressile:
Nimi: Liigesehaigete Laste Ühing
Aadress: Lunini 6, 51014 Tartu
Digitaalallkirjastatuna võite saata meile avalduse .doc faili e-posti aadressile info@rhlny.ee

Meie ühingu liikmeks astumise maks on 3,20 eurot ning osamaks ehk aastamaks samuti 3,20 eurot. Maksu saab tasuda ülekandega ühingu arvelduskonto numbrile selgitusega „liikme nimi” ja „liikmemaks”: Swedbank 221005140870.

Kuidas Liigesehaigete Laste Ühingut toetada?

Selleks on mitu võimalust:

  • Oleme tänulikud rahalise toetuse eest, mille võib kanda meie arvelduskonto numbrile: Swedbank   EE 372200221005140870 
  • Et rohkem ära teha, vajame ka motiveeritud abilisi, kes aitaksid meid seminaride korraldamisel, sponsorite leidmisel, ideede pakkumisel uutel üritustel ja paljus muus. Oma ettepanekute ja küsimustega oled lahkelt oodatud ühendust võtma e-posti aadressil: info@rhlny.ee

Täname tehtud või veel tehtava panuse eest!
 

 

Logi sisse